Vyhlášky města, týkající se systému sběru a třídění odpadů a poplatků:

Obecně závazná vyhláška č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (platná od 1.1.2022)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (platná od 1.1.2022)

Stanoviště, kde jsou umístěny zvláštní sběrné nádoby:

  1. Sběrný dvůr Svratka, Dopravní 38
  2. ulice Nad Školou, parc.č. 846/7, k.ú. Svratka (plasty, papír, sklo)
  3. ulice Komenského, parc.č. 1110/15, k.ú.Svratka (plasty, papír, sklo)
  4. ulice Hlavní, parc.č. 1222/2, k.ú.Svratka (plasty, papír, sklo)
  5. ulice Na Vyhlídce, parc.č. 240/1, k.ú. Česká Cikánka (plasty, papír, sklo)

 

Sběrný dvůr  funguje na adrese: Dopravní 38, areál Technických služeb Svratka (býv. garáže ČSAD)

Ke vstupu do přední části sběrného dvora (plasty, papír, sklo, směsný odpad) je nutný čip k otevření brány (pouze pro obyvatele Svratky a majitele nemovitostí ve Svratce). Čip je k vyzvednutí v Informačním centru Svratka za poplatek 100.-Kč.

Zadní část sběrného dvora je přístupná pouze v řádné provozní době.

Provozní doba:

Pondělí, středa : 14.30 – 16.30

Sobota : 8.30 – 10.30

Provozovatel: AVE Vysočina, nám. Republiky 61, Žďár nad Sázavou

Odpovědný vedoucí: Jiří Jebas

ceník odběru odpadů – aktuální

ceník výkupu odpadů – aktuální

provozní řád sběrného dvora (.pdf)

Výše úhrady pro právnické a podnikající fyzické osoby za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství (platná od 1.1.2022)

1) potravinářské prodejny – 5 000,-Kč bez DPH za rok.

2) nepotravinářské prodejny do 5 zaměstnanců / nad 5 zaměstnanců – 1 500.-Kč bez DPH za rok / 2 500.-Kč bez DPH za rok.

3) restaurace, bary a pohostinství – částka za 1 m2 obslužné plochy – 50.-Kč bez DPH za 1m2 podlahové plochy a rok.

4) řemeslníci (nevýrobní) a služby – 1 000,-Kč bez DPH za rok

5) ubytování – dle počtu lůžek – 170.-Kč bez DPH za lůžko za rok.

6) lékaři – 700.-Kč bez DPH za rok.

Jak správně třídit odpady?

https://jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi/kam-patri