Hřiště nad Svratkou a Svratouchem  bylo vytvořeno v letech 1945-49 podle návrhu svrateckého výtvarníka Aloise Chocholáče a projektu ing. J. Charváta a zprovozněno za přispění Golf klubu umělců 17, jehož členy byli např. Jiří Trnka nebo Adolf Hoffmeister. Rozkládá se v krásné krajině Českomoravské vysočiny.

     V roce 1949 bylo již hotové a připravené pro hraní. Mělo 9 drah a 6 greenů. Tři dráhy měly společný green. Za 4 roky bylo vysázeno přes 3000 stromků, upraveno 9 hracích ploch o celkové délce 2376 m, zřízeny dohrávací plochy, odraziště, postaveny 4 rybníčky, 15 laviček, upravena cesta pro auta v délce 500 m, opraveny budovy budoucí klubovny (Grünerův statek) a na úpravu bylo vydáno přes 700 000 Kčs, což bylo získáváno prodejem obrazů umělců Golf klubu. Během září a října 1949 se zde vystřídalo 155 hráčů. První, kdo zde hrál golf, byl profesor MUDr. Novák z Brna, Dr.Mach s paní a ing.arch. Dvořák.

     Když se v roce 1950 přijeli na hřiště podívat hráči z Klánovic, jejich posudek zněl: „Na oko lehké, ale setsakramentsky záludné“. Golfový oddíl vedl v Sokole Svratka Alois Chocholáč, v roce 1950 získal 22 nových členů. Hrálo se pod vedením trenéra Zdeňka Šulce z Prahy, golfu se učili členové Josef Víšek, Josef Lodin, Miloslav Halamka a Josef Cach. Údržba hřiště stála 32 850 Kčs, hráči bývali ubytováni v Mánesu nebo v provizorní noclehárně na hřišti (Grünerův statek), nově bylo vysázeno 130 stromků.

     Ještě v roce 1954 fungoval pod Spartakem Svratka oddíl golfu, pod vedením Josefa Víška a Josefa Lodina. Ve dnech 28.-29.8.1954 se zde ještě konala Soutěž Vysočiny, které se zúčastnili golfisté z Karlových Varů a Brna. Avšak po roce 1955 přestalo být hřiště udržováno a pustlo. Navíc JZD Svratouch, na jehož katastru pozemky hřiště jsou, tlačil na likvidaci golfového hřiště, neboť chtěl pozemky využít pro zemědělské účely.

     V první polovině 60. let hřiště nebylo udržováno a upadlo v zapomnění. V roce 1963 se zde konal celostátní sraz turistů, koncem 60.let pak srazy automobilů Renault, Fiat nebo Škoda Felicia. Když byl v roce 1967 byl ustaven golfový oddíl při TJ Lokomotiva Ingstav Brno-Komárov, podařilo se později  jeho funkcionářům se podařilo dohodnout s novými uživateli a majiteli pozemků, firmou Žďas o jejich užívání. Členové TJ brigádnicky hřiště upravili a slavnostně otevřeli celostátním turnajem ve dnech 23.-24.6.1973. V 80. letech byly obnoveny jamky 8 a 9.

Text: © Město Svratka

V současné době hřistě provozuje Golf Club Svratka 1932 – www.gcsvr1932.cz

Adresa klubu:
Golf Club Brno1932
Štefánikova 10
602 00, Brno
Tel.-klubovna: 728771303; 566662322
E-mail: info@gcsvr1932.cz

 

hriště-01