Informace k vývozu odpadu

Vážení spoluobčané,

v důsledku neočekávaného a neohlášeného selhání společnosti ODAS při plánovaném vývozu komunálního odpadu, který nebyl proveden, vám musím, ač nerad a s hlubokou omluvou za komplikace tímto způsobené oznámit, že další vývoz komunálního odpadu bude bohužel až příští čtvrtek, tj. 8.12.2016. Vzhledem k této události jsem nechal přistavit velkoobjemový kontejner do prostor nového sběrného dvora (dříve areál ČSAD), kde můžete všichni do 8.12.2016 ukládat svůj komunální odpad.

Děkuji za pochopení a věřím, že tuto situaci zvládneme. S díky a přáním všeho dobrého

Váš starosta

Upozornění majitelům kotlů

Upozorňujeme majitele kotlů na pevná paliva na povinnost zajistit si do 31. prosince 2016 revizi kotle. Město Svratka nabízí možnost provedení této revize panem Jaroslavem Honzlem v ceně 600,- Kč za revizi kotle za a 400,-Kč za revizi komína. Zájemci o revizi se mohou nahlásit na Městském úřadě. Bližší informace naleznete v Novinkách, které vyjdou tento pátek.