Pověřenec pro ochranu osobních údajů :

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů, 

IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300, 

mobil: 776 233 879, 

email: GDPR@akkliment.cz, ID datové schránky ideg93s

 

Dokumenty ke stažení: