Tenisové kurty u sokolovny jsou pro veřejnost otevřeny v době od 8 do 20 hodin. V pravomoci správce jsou dvě hodiny denně na úpravu kurtů, zavlažování a provádění drobných oprav.

Rezervace kurtů se provádí pouze u správce, a to telefonicky nebo osobně.

Délka hrací jednotky je 60 minut, z ní se předpokládá 5-10 minut na úpravu kurtu pro dalšího zájemce.

Provozní řád kurtů je vyvěšen přímo na bráně ke kurtům, informace podá i správce.

Kontakt na správce:

Renáta Myšková

tel.: 737 936 770

Provozní řád-tenisový kurt Svratka 2016