Poděkování dárcům

Jménem skautského střediska Svratka, tímto děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do vánoční sbírky, která se konala 24. 12. 2023 při štědrovečerním koledování po půlnoční mši svaté u sochy sv.Václava.

Výtěžek této sbírky činí 8 602,- Kč+15,- EUR

a bude předán pro handicapované děti z Centra Zdislava Nové Město na Moravě.

Úřední hodiny MěÚ během svátků

Úřední hodiny MěÚ Svratka pro veřejnost během svátků

Čtvrtek 22.12.2022                                            8-11 hodin

Pátek 23.12.2022 až středa 28.12.2022        dovolená

Čtvrtek 29.12.2022                                           9-12 hodin

Pátek 30.12.2022                                              9-12 hodin

MUDr. Martin Hatala

MUDR. MARTIN HATALA

23.12.2022         DOVOLENÁ

27.12.2022         DOVOLENÁ

28.12.2022         DOPOLEDNÍ ORDINACE

29.12.2022         DOPOLEDNÍ ORDINACE

30.12.2022         DOVOLENÁ

Vánoční pohlednice v zrcadle dějin

Letošní vánoční výstava v muzeu ukáže návštěvníkům pestrý svět vánočních pohlednic. K vidění jsou nejstarší pohlednice, vydávané u nás, z přelomu 19. – 20. století, pestré pohlednice z doby před 1. světovou válkou, uměřenější z doby meziválečné, vojenské z doby 1. světové války, nevýrazné a nepříliš kvalitní z doby 2. světové války nebo poválečné, zbavené veškerých křesťanských motivů, ale plné zátiší se svícny a ozdobami nebo zimními radovánkami. Seznámit se můžete i s tím, proč měly anglické viktoriánské pohlednice morbidní motivy nebo s propagandou na vánočních pohlednicích v době obou válek nebo komunistického režimu.