PODPOŘENÉ PROJEKTY SFŽP/MŽP/fondy EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IROP

 

 

 

 

2019 – Dopravní automobil (1 091 837.-)

 

 

Ministerstvo zemědělství

  

2012-13 – II. etapa kanalizace (81 000 tis.)

2018 – oprava tří křížků v katastru města (99 tis.)

2020 – pořízení traktoru, čelního nakladače a rampovače (1 937 000.-Kč bez DPH)

Ministerstvo pro místní rozvoj

2009 – Oprava drobných sakrálních staveb a sochy sv. Václava

2012-13 – Multifunkční dům čp. 370 (4 900 tis.)

2015 – Oprava místních komunikací po povodni (1 427 tis.)

2019 – Stavební úpravy lávky pro chodce přes řeku Svratku (436 575 Kč)

2020 – Výstavba workoutového hřiště ve městě Svratka (507 420 Kč)

Ministerstvo vnitra

2017-18 – Nová CAS (2 500 tis.)

Ministerstvo kultury

2013 – Oprava náhrobku rodiny Conrathovy (100 tis.)

Ministerstvo obrany

2013 – Oprava pomníku obětem 2. světové války (75 tis.)

SZIF

2010-11 – Rekonstrukce cest v obecním lese (4 mil.)

2019-20 – 6 .kolo Programu rozvoje venkova – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, LC Hrnčířská (3 527 293 Kč)

2020 – Operace Technika a technologie pro lesní hospodářství, Nová lesnická technika – pořízení traktoru (968 500 Kč)

2021 – Vybavení Městské knihovny ve Svratce (229 560.-Kč)

Získáním dotace došlo k výraznému zlepšení prostředí knihovny, byly pořízen nový mobiliář, modernizováno technické vybavení, vše napomohlo k celkové modernizaci knihovny.

Kraj Vysočina/Fond Vysočiny

2003 – Čistá voda 2003 – Město Svratka, kanalizace a ČOV (170 tis.)
2003 – Webové stránky měst a obcí – Město Svratka, anglická a německá verze webových stránek města
           ( 9 tis.)
2003 – Bydlete na venkově 2003 – Přestupní byty pro mladé rodiny (29 tis.)
2004 – Klenotnice Vysočiny – Městské muzeum Svratka (77 tis.)
2004 – Systém sběru a třídění odpadu 2004 – Navýšení a zkvalitnění systému třídění recyklovaného
         komunálního odpadu ( 41 890 Kč)
2005 – Bydlete na venkově 2005 – Dokumentace pro územní rozhodnutí – obytný soubor RD v lokalitě
         Tábor (100 tis.)
2005 – Webové stránky měst a obcí III. – www stránky města Svratky (15 tis.)
2006 – Systém sběru a třídění odpadu 2006 – Rozšíření kapacity sběrné sítě tříděného odpadu ve Svratce
          (28 220 Kč)
2006 – Sportoviště 2006 – Údržba areálu koupaliště ve Svratce (14 tis.)
2006 – Klenotnice Vysočiny 2006 – Obrazová galerie Svratka (31 840 Kč)
2006 – Čistá voda 2006 – Kanalizace Svratka, II. etapa (400 tis.)
2007 – Líbí se nám v knihovně – Knihovna, tradiční zdroj poznání (40 tis.)
2008 – Klenotnice Vysočiny – Zlepšení prezentace sbírkového fondu ve svrateckém muzeu (30 tis.)
2009 – Sportoviště 2009 – Rekonstrukce střešní krytiny na tělocvičně ZŠ Svratka (100 tis.)
2010 – Bioodpady 2010 – Zajištění sběru bioodpadů ve Svratce (30 tis.)
2013 – Pořízení nového územního plánu města Svratky
2013 – Oprava náhrobku rodiny Conrathovy (134 tis.)
2014 – Přírodní zahrada Svratka (80 tis.)
2017-18 – Nová CAS (500 tis.)
2018 – Cyklostezka Herálec-Svratka – PD (114 950,-)
2018- čp. 23 -předprojektová dokumentace obnovy kulturní památky (30 tis.)
2019 – Zlepšení technického stavu části cyklotrasy č. 4120 z programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2019“ (500 tis. Kč.)
2020 – Cyklostezka Herálec-Svratka z programu Cyklodoprava a cykloturistika 2020 (242 370 Kč)

Program obnovy venkova

2009 – Uložení vedení rozhlasu, rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí

2010 – Oprava chodníků v Palackého a Libušině ulici

2011 – Opravy v budově MěÚ

2012 – Výstavba chodníku v Partyzánské ulici (kolem koupaliště)

2013 – Chodník v parku u sokolovny

2014 – Chodník k Moravské Svratce

2015 – Lávka do Boroviny

2016 – Opravy zázemí tribuny

2017 – Oprava chodníku v ulici Partyzánské, I. etapa

2018 – Výměna vrat a zateplení budovy TESS

2019 – Chodník ul. Partyzánská – 2. etapa

2020 – Oprava místní komunikace v ulici Nad Školou

 

OPŽP

2005-06 – Výstavba ČOV a I. etapy kanalizace

2012 – Protipovodňová opatření a zřízení bezdrátového rozhlasu (2 102 tis.)

2012-13 – Revitalizace budovy ZŠ a MŠ ( 12 895 tis.)

2015 – Svážíme bioodpad z města Svratky (2 644 tis.)

2015 – Revitalizace domu čp. 347 (1 791 tis.)

2022-23 – Revitalizace rybníka Svratka (II) (25 743 tis.)

I