Správní poplatky a kopírování

Sazba Poznámka
kopie A4 jednostranně za list  2,-Kč
kopie A4 oboustranně za list  3,-Kč
 kopie A3 jednostranně za list  4,-Kč
 kopie A3 oboustranně za list  6,-Kč
 náklady spojené s vydáváním informací  50,-Kč za každou i započatou 1/4 hodinu
 komerční hlášení v místním rozhlase  50,-Kč  schváleno zastupitelstvem města 28.8.2013
 opatření technického nosiče dat  30,-Kč za ks – CD ROM

 

Doprava a přeprava materiálu

Ceny vč.DPH

Kč/km  Sazba za 1/4 hodiny práce Poznámka
Multicar M 25  20.-
 Praga mechanizačními prostředky  25,-

 500.-Kč

600,-Kč

 přistavení kontejneru ve Svratce

přistavení kontejneru mimo Svratku + ujeté km

 Práce traktorem  20.-  150,-Kč

Zimní údržba

Ceny vč.DPH

Kč/km Sazba za 1/4 hodiny práce Poznámka
Pluhování traktorem 200,-Kč
 Posyp Multicar 25  20,- + posyp.materiál 800,-Kč/t

Práce speciálními stroji

Ceny vč.DPH

Kč/km Sazba za 1/4 hodiny práce Poznámka
Zemní práce UNC-061 22,- 200,-Kč 800,-Kč/hod.
 Výsuvná plošina Avia M-13 20,-

 150,-Kč

200.-Kč mimo Svratku+právnické osoby

600,-Kč/hod.

800,-Kč/hod. mimo Svratku+právnické osoby

Ostatní

Ceny vč.DPH

Sazba za jednu cisternu Poznámka
Vývoz septiku Praga V3S  700,-Kč vč. DPH 15%  fyzické osoby s trvalým pobytem ve Svratce
 Vývoz septiku Praga V3S  1100.-Kč vč.DPH 15%  ostatní fyzické a právnické osoby
 Křižánky, Svratouch, Chlumětín