CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 1.7.2022

Správní poplatky a kopírování

Sazba Poznámka
kopie A4 jednostranně za list  3,-Kč
kopie A4 oboustranně za list  4,-Kč
 kopie A3 jednostranně za list  5,-Kč
 kopie A3 oboustranně za list  7,-Kč
 komerční hlášení v místním rozhlase  50,-Kč  schváleno zastupitelstvem města 28.8.2013
 opatření technického nosiče dat  30,-Kč za ks – CD ROM

 

Doprava a přeprava materiálu

Ceny vč.DPH

Kč/km  Sazba za 1/4 hodiny práce Poznámka
Multicar M 25  27.-
 Iveco/Praga- mechanizační prostředky  34,-

 500.-Kč

600,-Kč

 přistavení kontejneru ve Svratce

přistavení kontejneru mimo Svratku + ujeté km

 Práce traktorem  27.-  180,-Kč

Zimní údržba

Ceny vč.DPH

Kč/km Sazba za 1/4 hodiny práce Poznámka
Pluhování traktorem 240,-Kč
 Posyp Multicar 25  27,- + posyp.materiál 1160,-Kč/t

Práce speciálními stroji

Ceny vč.DPH

Kč/km Sazba za 1/4 hodiny práce Poznámka
Zemní práce UNC 30,- 250,-Kč 1000,-Kč/hod.
 Výsuvná plošina Avia M-13 27,-

 180,-Kč

250.-Kč mimo Svratku+právnické osoby

720,-Kč/hod.

1000,-Kč/hod. mimo Svratku+právnické osoby

Pásový bagr 250.-Kč 1000.-Kč /h + 27.-Kč/km přeprava bagru

Ostatní

Ceny vč.DPH

Sazba za jednu cisternu Poznámka
Vývoz septiku Praga V3S  840,-Kč vč. DPH 10%  fyzické osoby s trvalým pobytem ve Svratce
 Vývoz septiku Praga V3S  1320.-Kč vč.DPH 10%  ostatní fyzické a právnické osoby
 Křižánky, Svratouch, Chlumětín