Vznik fary a kostela spadá do 13. století. Původní kostel a fara jsou zmíněny již v roce 1350, dnešní kostel pochází z 80. let 18. století.

Farní kostel, postavený ve slohu románském nebo románsko-gotickém, býval malý a nižší. Oltář měl na východ, sakristii a chór na západ. Původně neměl varhany. Byl klenutý a ze 4 rohů se gotická žebra sbíhala uprostřed stropu v okrouhlý závěrečný kámen. Měl dvě malá okénka ne jižní straně /jsou dochována dosud/. Roku 1667 sestavil jistý Rojek inventární „přehled“, z něhož vybíráme: „Kostel svratecký, filiální do Hlinska, má jeden kalich stříbrný, 3 zvony a 94 farníků“.

Stará dřevěná loď byla zbořena roku 1788, zeď kostela na západní straně prolomena a k původní modlitebně přistavěna loď nová s novým presbyteriem. Vchod z jižní strany byl zazděn a postaven od zvonice nový. Kostel má na západní straně velký oltář – dílo Jana Vorlíčka z Jablonného z roku 1840 s obrazem Jana Křtitele od J. Novotného z Vysokého Mýta. O prvních varhanách jsou zprávy již z roku 1787.

Nynější chór s novými velkými varhanami z roku 1955 stojí nad presbyteriem původního kostela: z dřívější sakristie vznikla dnešní předsíň. Varhany z roku 1787 byly kdysi opraveny, později /roku 1832/ nahrazeny novými. Jejich autorem je svratecký učitel Josef Strniště. Bez větších oprav hrály plných 124 let. V roce 1955 byly při výměně za nové přemístěny do kostela na Křižánkách, kde stojí dodnes.

Zvonice je podle jedněch údajů stará jako kostel. Podle jiných pochází z doby kolem roku 1600. Patro nad ní bylo obnoveno roku 1790, přízemí sloužilo do roku 1947 jako márnice. V dřevěné části visí zvon Maria /1480/ s jedním řádkem psaným gotickými písmeny: Dne 27.8.1972 byly zavěšeny další dva zvony – Jan a Václav. Před 1. světovou válkou zde bývaly tyto zvony : první z roku 1561, druhý zv. „poledník“ z roku 1872, třetí „umíráček“ z roku 1806 a čtvrtý na kostelní věži z roku 1862.

Při rekvizici v roce 1917 byly tyto zvony odňaty a ponechán jen jeden nejstarší z 15. století. Ani později zakoupené zvony z let 1919 a 1925 však nezůstaly dlouho : 3. dubna 1942 je sejmuli a odvezli Němci. Naštěstí také oni ponechali na místě zvon nejcennější, nejstarší Marii z roku 1480.

Budova fary pochází z 18. století, opravena byla v 90.letech 20. století.