• Adresa úřadu
 • Úřední hodiny
 • Kontakty
 • Povinné informace
 • Profil zadavatele
 • Střet zájmů
 • Praktické informace
 • Město Svratka

  Palackého 30, 59202

  • IČO: 00295531
  • DIČ: CZ00295531
  • číslo účtu KB 2227751/0100
  • id datové schránky ekhba4k
  • Pondělí 8:00 – 11:30   12:30 – 15:00
  • Středa  8:00 – 11:30   12:30 – 16:00
 • Jméno funkce telefon email
  Ing. Petr Řádek starosta

  566662330

  732354086

  starosta@svratka.cz
  František Mládek místostarosta

  566662330

  602505222

  mistostarosta@svratka.cz
  Bc. Michaela Sádovská asistentka, mzdová účetní, evidence poplatků (odpady, pes, hroby)

  566662330

  732747971

  asistentka@svratka.cz
  Ing.Věna Kovaříková matrika, účetní, evidence obyvatel, hlášení rozhlasem

  566662368

  607905090

  kovarikova@svratka.cz
  Marie Poláková DPS, knihovna

  566662369

  774225400

  knihovna@svratka.cz
  Ing. Bohumil Buchta lesní hospodář 566662330
  Milan Gregor technické služby, elektrikář, vedoucí 603 378 521 tess@svratka.cz
  Josef Brázda technické služby, doprava, UNC 720 329 898
  Jiří Jebas technické služby, doprava 723 308 618
  Miloš Moučka technické služby, doprava 777 661 832  
  Dospěl Zdeněk technické služby 777 270 814  
  Zuzana Blechová, Zdeněk Jun, Lenka Pešková úklid veřejných prostranství, údržba městské zeleně    

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Sylvie Litochleb, tel. 604 704 602, poverenec@skrdlovice.cz

 • 1. Oficiální název: Město Svratka
  2. Důvod a způsob založení: dle zákona č.128/2000 Sb.
  3. Organizační struktura: soubor pdf ke stažení
  4. Kontaktní spojení: viz Měú – kontakt
  5. Bankovní spojení Komerční banka 2227751/0100
  6. IČO: 00295531
  7. DIČ: Obec je plátcem DPH
  8. Rozpočet obce: viz MěÚ – dokumenty ke stažení
  9. Žádost o informaci: – osobně na MěÚ v úřední hodiny
  – písemně
  – elektronická podatelna
  10. Příjem žádostí a dalších podání: – osobně na MěÚ v úřední hodiny
  – písemně
  11. Opravné prostředky: – osobně na MěÚ v úřední hodiny
  – písemně
  12. Formuláře: – osobně na MěÚ v úřední hodiny
  – viz Měú – dokumenty ke stažení –
  13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: viz Měú – dokumenty ke stažení
  14. Nejdůležitější předpisy: – zákon č. 128/2000 Sb.
  – zákon č. 106/1999 Sb.
  – vyhlášky obce
  – předpisy obce – doc
  15. Sazebník úhrad za poskytování informací: – viz Měú – dokumenty ke stažení
  16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: – viz Měú – dokumenty ke stažení
  17. Seznam organizací: – VHJ
  – Základní a mateřská škola Svratka
  – Městské muzeum a galerie
  – Městská knihovna
 • Profil zadavatele – odkaz www:

  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/svratka

 • Realizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

  Veřejní funkcionáři podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení (dále jen „oznámení“) a jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“).

  Městský úřad Svratka je evidenční orgán, který:

  vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři, vede protokol o každém nahlédnutí do registru, uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti

  Informace pro zájemce o nahlížení do registru

  Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán (úřad města) neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

  Žádost o nahlédnutí do registru – dokument ke stažení

  Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (úřad obce) uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele.

  Žádost o udělení uživatelského jména a přístupového hesla k registru – dokument ke stažení

 • Městský úřad Svratka zajišťuje tyto správní úkony:

  • Matriční úřad – pro Svratku a Chlumětín
  • Evidence obyvatel – přihlášení a odhlášení k trvalému pobytu
  • Ověřování dokumentů, podpisů, výpisy z trestního rejstříku

  Městský úřad Žďár nad Sázavou zajišťuje tyto správní úkony:

  • Vydávání osobních dokladů – občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz
  • Vydání živnostenského listu, registrace podnikání, registrace samostatně hospodařícího rolníka
  • Stavební úřad, finanční úřad, OSSZ
  • Vydávání osobních dokladů – občanský průkaz, cestovní pas
  • více informací na: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/potrebuji-vyridit/

   

  VHJ Měú Svratka zajišťuje tyto služby:

  • Údržba komunikací, veřejné zeleně, opravy majetku města
  • Služby pro občany – zemní práce a doprava stroji UNC, V3S kontejnet, V3S fekál, AVIA – plošina, Zetor

   

  Organizační složky:

  • VHJ
  • Základní a mateřská škola Svratka
  • Městské muzeum a galerie
  • Městská knihovna