• výlet na Velké Dářko
 • po červené do Poličky nebo přes Kameničky do Krouny
 • po žluté z Čachnova přes Svratku na Devět skal
 • Po skalách v okolí Svratky
 • Ze Svratky do Hlinska
 • Turistická trasa Svratka-Žákova hora-Velké Dářko

  barva značky: žlutá-červená

  délka trasy:19,0 km

  kilometry fotografie zastávka – zajímavost

  0,0 km

  Svratka, náměstí 9. května

  6,0 km

  Devět skal – 836 m – nejvyšší a nejznámější vrchol Žďárských vrchů. Samotný vrchol Devíti skal je složen z několika rulových skalisek (údajně jich je devět). Jde o jediné skalní město v oblasti. Na nejvyšším vrcholu je vyhlídka s výhledem na sever a východ k Hlinsku. Vrchol a jeho okolí bylo vyhlášeno přírodní památkou.

  10,5 km

  Žákova hora – zalesněný vrchol, dosahuje výšky 810 m.n.m. Na jižním svahu je od roku 1933 národní přírodní rezervace – ukázka původního jedlo-bukového lesa. Nedaleko od vrcholu je Stříbrná studánka – pramen řeky Svratky. V roce 1970 zde byla prezidentem Ludvíkem Svobodou vyhlášena CHKO Žďárské vrchy.

  14,0 km

  Tisůvka – vrchol (800 m.n.m.), přírodní památka nad obcí Cikháj. Rozhled je jen omezený.

  17,0 km

  Škrdlovice – první písemná zpráva o obci je z roku 1454, v novější době známá sklářstvím, které již bohužel v roce 2008 zaniklo.

  19,0 km

  Velké Dářko – největší rybník Českomoravské vrchoviny (206 ha), založen roku 1480 pro pohon hamrů na řece Sázavě. V současnosti rekreační centrum severního Žďárska, oblíbené místo ke koupání.
  Od Velkého Dářka lze pokračovat po červené značce přes Polničku do Žďáru n.S. Především lze doporučit návštěvu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka UNESCO) a areálu zámku Kinských s muzeem.
 • Turistická trasa Svratka – Polička

  barva značky: červená(směr Polička)
  délka trasy: 18,0 km

  kilometry fotografie zastávka – zajímavost

  0,0 km

  svratka.jpg Svratka
  Z náměstí 9. května vystoupáte ulicí ČSA kolem hotelu Mánes nahoru do svahu až ke Karlštejnu.

  2,5 km

  karstejn.jpg Karlštejn
  V roce 1776 začal Filip Kinský budovat na návrší nad Svratkou rokokový lovecký zámeček. Stavba trvala přes 10 let a poprvé zde hrabě pobýval v roce 1787. Kolem zámečku byla zřízena obora a střelnice. Jeho majitel tu však přebýval převážně v době honů na vysokou a černou zvěř. V roce 1823 prodal zámeček i s panstvím Thurn-Taxisům, po roce 1945 znárodněno. Nyní v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný. Vrch Karlštejn se zámkem je především znám jako střecha Evropy. Probíhá tu hranice evropského rozvodí. Vodstvo odtud odtéká do Černého a Severního moře. Dokonce se říká, že toto rozvodí prochází přímo po střeše karlštejnského zámku.1.5 km od zámečku po trase, odbočkou na modrou značku lze dojít na Zkamenělý zámek – skalní útvar, který býval hradištěm, o čemž svědčí četné archeologické nálezy i zachované valy na jižní straně.

  6,0 km

  Rybenské Perničky
  Skalní útvar v lesním komplexu, asi 2 km západně od obce Pustá Rybná. Leží v nadmořské výšce 748 m. V roce 1980 byl vyhlášen přírodní památkou(7,3 ha). Skalní útvary jsou tvořeny dvěma oddělenými skalními bloky s výškou stěn 16 a 18 metrů. Na vrcholové plošině východního z nich jsou vytvořeny tři skalní mísy, z nich největší z nich má průměr až 60 cm a hloubku 20 cm. Skalním mísám, lidově „perničkám“, byla dříve přisuzovan umělý původ a kultovní funkce. Pod skalami jsou odlámané suťové haldy. Skalní útvar je turisticky zpřístupněn.

  8,0 km

  Pustá Rybná
  Ves při běhu potoka Hlučálu pod nedalekým útvarem Rybenské Perničky. Ve vsi je busta T.G. Masaryka , která nebyla nikdy sejmuta. Klasicistní kostel sv. Bartoloměje byl postaven v roce 1842 na místě původního dřevěného. V obci je i evangelický kostel a baptistická modlitebna. Na okraji vzácná polygonální stodola. Občerstvení lze získat v hostinci Hlučál.

  11,0 km

  lucky_vrch.jpg Lucký Vrch
  Rulový vrch 739 m n.m., s výhledem na jih a jihozápad do údolí řeky Svratky a na Poličku, na vrcholu je turistická chata s restaurací. Pod vrcholem obec Telecí s gotickým kostelem sv. Máří Magdalény a zvonicí. V Telecím je památný strom „Lukásova zpívající lípa“, stará přes 700 let a obvodem kmene 11,6 m.

  18 km

  Polička
  Město bylo založeno roku 1265 Přemyslem Otakarem II. v území, zvaném „Na políčkách“. Posléze věnné město českých královen. Město si uchovalo středověký půdorys s opevněním a parkány ze 14. století. Řada domů byla přestavěna po velkém požáru v roce 1845.  Ve věži novogotického kostela sv. Jakuba je rodná světnička hudebního skladatele Bohuslava Martinů. V centru města je pak muzeum i výtvarná galerie. Hrob Bohuslava Martinů se nachází na starém hřbitově, vedle původně gotického, v 16. století přestavěného kostela sv. Michala. Na náměstí barokní radnice, připisovaná F.M.Kaňkovi, morový sloup a další barokní plastiky. Zajímavostí ve městě i architektura z doby meziválečné (škola a evangelický kostel). Polička je rodiště Josefa Václava Justina Michla, hlavní postavou románu Terezy Novákové Drašar.Z Poličky zpět do Svratky lze dojet autobusovou linkou Polička-Telecí-Svratka.

   


  Turistická trasa Svratka – Luže barva značky: červená (směr Luže)
  délka trasy: 34,0 km

  kilometry fotografie zastávka – zajímavost

  0,0 km

  svratka.jpg Svratka
  Z náměstí 9. května vyjdeme Palackého ulicí na náměstí Národního povstání a ke kostelu. Původní kostel pocházel z 13. století a byl postaven v románsko-gotickém slohu. V roce 1789 byl kostel přestavěnm do dnešní podoby. Zvonice z roubeným patrem je z doby renesanční. Na zvonici jsou zavěšeny tři zvony: Maria z roku 1480, která je jedním z nejstarších zvonů v okolí a Jan a Václav z roku 1972.

  2,5 km

  Chlumětín
  První zmínka o obci je z roku 1392, nedaleko pramen Chrudimky – Filipovský pramen. V obci je novobarokní kaplička z roku 1892.

  5,5 km

  kamenickym.jpg Kameničky
  Obec je připomínána poprvé v roce 1392. Kameničky jsou známy malířskou tradicí díky pobytu Antonína Slavíčka v letech 1901-1905. Volákův „Vojtěchův“ kopec se stal námětem obrazů Antonína Slavíčka (hlavně „U nás v Kameničkách“), který jimi obec proslavil stejně, jako K.V. Rais svým románem Západ (v románu Kameničky vystupují jako Studenec). Oba zde mají pamětní desku. Barokní kostel Nejsvětější Trojice z let 1764-66, na hřbitově je hrob faráře Parduse (v Raisově románu Kalous). Místo četných pobytů našich malířů přelomu století (Herbert Masaryk, Angelo Zeyer, Gustav Macoun, František Kaván, Otakar Nejedlý, Rudolf Kremlička). V budově fary je pamětní síň, věnovaná Slavíčkovi a Raisovi.

  8,5km

  dedovam.jpg Dědová
  V roce 1392 je tato ves  uváděna jako „ves Dyedova. V polovině 19. století se rozvinula ve vsi výroba dřevěných hraček.

  12,5 km

  Krouna
  Obec je poprvé připomínaná roku 1349 jako Gruna. Obci dominuje novogotický evangelický kostel z roku 1891 od Františka Schmoranze a barokní kostel sv. Michaela archanděla z roku 1773. Tradiční výroba lidových hraček (rod Bukáčků).Z Krouny se lze do Svratky dostat zpět autobusovou linkou na trase Krouna-Svratka-Hlinsko.
  Z Krouny je možné pokračovat po červené trase přes Otradov, údolím Kablaně na Kutřín, Šilinkovým dolem do Předhradí (hrad Rychmburk) a dále údolím řeky Krounky do Luže.
 • Turistická trasa Čachnov – Svratka – Devět skal

  barva značky: žlutá
  délka trasy:11,0 km

  kilometry fotografie zastávka – zajímavost

  0,0 km

  Čachnov
  Čachnov je malá obec ležící na železniční trati Skuteč-Polička. V minulosti výchozí místo na Svratecko.

  4,0 km

  chochol.jpg Svratouch – rybník Chochol
  Od Čachnova terén prudce stoupá do kopců okolo Svratouchu. Na severovýchodním okraji Svratouchu leží rybník Chochol. Rybník byl postaven v roce 1970, pláž na jeho břehu nabízí koupání.

  4,5 km

  svratouch.jpg Svratouch
  První zpráva o obci Svratouch je datována rokem 1392, kdy patřila obec do panství rychmburského. Evangelický kostel ve Svratouchu byl postaven v roce 1783 jako jedna z prvních církevních staveb nekatolického vyznání po vydání Tolerančního patentu. V roce 1911 byl přestavěn do dnešní podoby.

  5,5 km

   svratka.jpg  Svratka, náměstí 9. května

  7,5 km

  Moravská Svratka, Hůry
  Před vstupem do hlubokého lesního masivu, který se bez přerušení táhne až k Fryšavě (10 km) se otevírá pohled na Svratku a Svratouch. U posledních domků u lesa seskočil 27.3.1945 partyzánský oddíl Vpřed, který se poté stal hlavní silou revoluce v květnových dnech roku 1945 na Svratecku.

  11,5 km

  d_skal.jpg

  Devět skal
  836 m – nejvyšší a nejznámější vrchol Žďárských vrchů. Samotný vrchol Devíti skal je složen z několika rulových skalisek (údajně jich je devět). Jde o jediné skalní město v oblasti. Na nejvyšším vrcholu je vyhlídka s výhledem na sever a východ k Hlinsku. Vrchol a jeho okolí bylo vyhlášeno přírodní památkou. Žlutá cesta pokračuje směrem na Fryšavu, k rybníku Medlov a na Kadov, kde žlutá značka končí.

  Z Devíti skal lze také pokračovat opravdu krásnou cestou po červené turistické značce, kdy vystoupíte na další tři okolní vrcholy převyšující 800m – Malinskou skálu, Křovinu a Lisovskou skálu. Dále lze pokračovat do Sněžného nebo k Milovskému rybníku. (Do Svratky pak lze autobusem na lince Nové Město na Moravě-Sněžné-Svratka).

 • Turistická trasa Svratka – Karlštejn – Zkamenělý zámek – Milovské Perničky – Čtyři palice – Křižánky – Devět skal – Svratka.

  barva značky: červená – modrá – žlutá
  délka trasy: 18,5 km

  kilometry fotografie zastávka – zajímavost

  0,0 km

  Svratka, náměstí 9. května

  2,5 km

  karstejn.jpg Karlštejn (783 m.n.m.)

  V roce 1776 začal Filip Kinský budovat na návrší nad Svratkou rokokový lovecký zámeček. Stavba trvala přes 10 let a poprvé zde hrabě pobýval v roce 1787. Kolem zámečku byla zřízena obora a střelnice. Jeho majitel tu však přebýval převážně v době honů na vysokou a černou zvěř. V roce 1823 prodal zámeček i s panstvím Thurn-Taxisům, po roce 1945 znárodněno. Nyní v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný. Vrch Karlštejn se zámkem je především znám jako střecha Evropy. Probíhá tu hranice evropského rozvodí. Vodstvo odtud odtéká do Černého a Severního moře. Dokonce se říká, že toto rozvodí prochází přímo po střeše karlštejnského zámku.

  Cestouke Zkamenělému zámku je v lese studánka Hraběnka s dobrou pitnou vodou.

  4,0 km

   z_zamek.jpg Zkamenělý zámek (765 m.n.m.)
  Skalní útvar v lesním komplexu, nacházející se v nadmořské výšce 765 metrů. V roce 1977 byl vyhlášen přírodní památkou (2,97 ha). Ve středověku zde bylo  hradiště, zachovány zbytky příkopů a valů. Archeologické nálezy svědčí i o přechodném využívání skal k úkrytu ještě ve středověku. Vykopávky jsou k vidění v muzeiích v Hlinsku a Svratce.

  6,0 km

  m_pernickym.jpg Milovské Perničky (757 m.n.m.)
  Skalní útvary tvoří skupina tří větších a dvou menších bloků, stupňovitě odsazených ve svahu do údolí řeky Svratky. Nejmohutnější skála dosahuje výšky 25m. Na temenech skal se zvětráváním vytvořily skalní mísy, lidově „perničky“, jimž byl dříve připisován umělý původ a kultovní funkce. Podchyceno bylo celkem 11 mís o průměru 40-87cm a hloubce 6-30cm. Skalní útvar je turisticky zpřístupněn.

  7,0 km

  c_palicem.jpg Čtyři palice (732 m.n.m.)
  Rulové skalní útvary modelované mrazivým zvětráváním a obklopené balvanovitými sutěmi se zachovanými jedlo-bukovými porosty. Skalní vrcholy jsou ve tvaru hlav, krásný výhled na JZ-Z, cvičné horolezecké terény. Přírodní rezervace (37,3 ha).

  10,0 km

  krizankym.jpg Křižánky
  Historicky dvě obce: na levém břehu řeky Svratky České Křižánky, připomínané roku 1392, na pravém břehu Moravské Křižánky, připomínané poprvé v 15. století. Křižánky jsou rozptýlenou a táhlou vsí s lidovou architekturou (Vesnická památková rezervace). V roce  1886 se zde poprvé na Vysočině objevily první lyže (tehdy ski), které nechal dovézt z Norska lesník Resch a řídící učitel Houdek a proclené jako pádla. Obec byla známá pilníkářskou výrobou, významná je i malířská tradice. Za návštěvu stojí pilníkářská stezka a sklářská stezka – naučné stezky, vedoucí z obce do okolí.

  13,5 km

  d_skal.jpg Devět skal
  836 m – nejvyšší a nejznámější vrchol Žďárských vrchů. Samotný vrchol Devíti skal je složen z několika rulových skalisek (údajně jich je devět). Jde o jediné skalní město v oblasti. Na nejvyšším vrcholu je vyhlídka s výhledem na sever a východ k Hlinsku. Vrchol a jeho okolí bylo vyhlášeno přírodní památkou.

  16,5 km

  Moravská Svratka, Hůry
  Po východu z lesa se otevírá pohled na Svratku a Svratouch. U zdejších domků u lesa seskočil 27.3.1945 partyzánský oddíl Vpřed, který se poté stal hlavní silou revoluce v květnových dnech roku 1945 na Svratecku.

  18,5 km

  Svratka, náměstí 9. května
 • Turistická trasa Svratka – Herálec – Hamry – Hlinsko.

  barva značky: žlutá – zelená – modrá
  délka trasy:  km

  kilometry fotografie zastávka – zajímavost

  0,0 km

  Svratka, náměstí 9. května

  Projdeme po žluté značce městem kolem sokolovny a překročením řeky Svratky přejdeme historickou zemskou hranici Čech a Moravy na Moravskou Svratku.

   2,0 km

  Moravská Svratka, Hůry
  Před vstupem do hlubokého lesního masivu, který se bez přerušení táhne až k Fryšavě (10 km) se otevírá pohled na Svratku a Svratouch. U posledních domků u lesa seskočil 27.3.1945 partyzánský oddíl Vpřed, který se poté stal hlavní silou revoluce v květnových dnech roku 1945 na Svratecku.

  3,0 km

  rozcestí „U Nebožtíka“

  6,0 km

  Herálec

  Obec byla historicky dělena řekou Svratkou a na Český (levý břeh) a Moravský Herálec. Obec byla sloučena v roce 1951. Dominantou obce je kostel sv. Kateřiny z roku 1787, zajímavostí je tříobloukový kamenný most přes řeku Svratku z roku 1856.

  Autobusové spojení na linkách Svratka-Žďár n.S. a Herálec-Hlinsko.

  11,5 km

  Vortová-Lhoty

  Obec, o níž je první zmínka v roce 1392, byla původně nazývaná Ortowa. V obci novobarokní kaple Nanebevzetí P.Marie z roku 1882. U osady Lhoty, kterou procházíme, stojí celokamenný kříž u původní cesty z Herálce do Hlinska.

  13,5 km

  Lány

  V 18. století zde byl hamr na železo, v osadě je památná Sejtkova lípa (obvod kmene 507 cm, výška 29 m, stáří 250 let).

  16,0 km

  Hamry

  Obec původně nazývána Přerostlé, ve středověku velké hamry na železo, od nich současný název. V obci je barokní kaple z roku 1645. Mezi Hamry a Studnicemi byla v letech 1902-1912 postavena na Chrudimce přehrada se sypanou hrází, jedna z nejstarších u nás. Rozloha je 66 ha, zásobárna pitné vody.

  17,5 km

  Svatojánské Lázně
  V 17.-19. století očistné lázně, zachovala se barokní kaple sv. Jana Křtitele z roku 1645 s pramenem podzemní vody.

  19,0 km

  Hlinsko

  Významné středisko regionu, 10 tisíc obyvatel. Město vzniklo patrně v raném středověku, ve 14. století uváděno jako městečko. Od roku 1834 městem. V 19. století velký rozvoj (hrnčířství a později tkalcovství a kožešnictví), a to i díky stavbě železnice na trati Havlíčkův Brod-Pardubice (1871). Donedávna město známé firmou ETA, která jiý bohužel ve městě nepůsobí.

  Dominantou města je kostel Narození P.Marie z roku 1745, barokní radnice z roku 1782. Městské muzeum patří k nejstarším v Čechách. Nejznámější památkou je soubor lidových staveb „Betlém“ – v centru města se zachovaly roubené domky řemeslníků z 18. století, jsou přístupné veřejnosti.