Prostorné, obdélníkové náměstí – rynk, bývalo vždy centrem města. Během dvou století prodělalo mnoho proměn. Od nejstarších dob stávala do roku 1814 v jeho středu, mezi dvěma mohutnými lipami, kaple sv. Prokopa a pod ní dřevěná kašna.

V roce 1844 byl postaven na západní straně tzv. „Panský dům“, jednopatrová roubená budova. V domě se uskutečňovaly kulturní a společenské akce – divadlo, plesy, svatby, volby představenstva. Dne 18. října 1865 se v Panském domě hrálo první ochotnické divadlo – Klicperův Divotvorný klobouk. Po požáru severní strany náměstí v roce 1843 dřevěná kašna shořela a místo ní byla postavena kamenná.
Do roku 1905 se konaly na náměstí dobytčí trhy. Vpravo od sochy sv. Václava v jednopatrové budově byla v roce 1922 otevřena měšťanská škola ve které se učilo do roku 1951.

Náměstí bylo vícekrát dlážděno, hlavní cesta přes ně vedla kdysi šikmo ke kostelu. Domy byly přestavovány (důvodem byly několikeré požáry – největší v roce 1843 a 1871-vyhořela celá východní strana náměstí). K dalším přestavbám došlo po druhé světové válce. Demolice tří domů na severní straně (1974-76), Hanychova statku (1973) a jejich nahrazení novými obchodními stavbami, a také Panského domu (1983), po němž je dosud proluka, vzhledu náměstí moc neprospělo. Posledním zásahem do vzhledu náměstí bylo zbourání tzv. Bruckova domu v roce 2004.

Náměstí dostalo v roce 1964 nové pojmenování – náměstí Národního povstání. Název je používán dodnes. Nový moderní ráz získalo v letech 1968-1972. Dávný obchodní a pouťový ruch rynku se přeměnil na tišší část města. Byla provedena několik let zamýšlená velká úprava a obvodová komunikace s chodníky a záhonky.

Na náměstí jsou zachovány tři historické objekty: památník padlých, postavený roku 1934, kamenná kašna /1843/ a socha sv. Václava /1868/. Památkově chráněný je dům čp. 23 z roku 1891. Z mohutných kaštanů vysázených v roce povýšení obce Svratky na město nazůstal zachován žádný.