Letošní vánoční výstava v muzeu ukáže návštěvníkům pestrý svět vánočních pohlednic. K vidění jsou nejstarší pohlednice, vydávané u nás, z přelomu 19. – 20. století, pestré pohlednice z doby před 1. světovou válkou, uměřenější z doby meziválečné, vojenské z doby 1. světové války, nevýrazné a nepříliš kvalitní z doby 2. světové války nebo poválečné, zbavené veškerých křesťanských motivů, ale plné zátiší se svícny a ozdobami nebo zimními radovánkami. Seznámit se můžete i s tím, proč měly anglické viktoriánské pohlednice morbidní motivy nebo s propagandou na vánočních pohlednicích v době obou válek nebo komunistického režimu.