Uzavírka silnice II/343 v úseku hranice krajů – Kameničky

V termínu od 2.9. do 30.9.2018 bude úplně uzavřena silnice II/343 Svratka-Hlinsko, v úseku hranice krajů u Krejcaru až na okraj obce Kameničky, z důvodu rekonstrukce povrchu silnice.

Oficiální objízdná trasa vede ze Svratky do Krouny a dále po silnici I/34 do Hlinska. Autobusová linka do Hlinska vede nadále přes Chlumětín, nebude obsluhována zastávka Chlumětín, Krejcar a Kameničky.