Oprava středu náměstí zahájena

Ve středu 15.3.2017 byla zahájena oprava střední části náměstí Nár.povstání. Litý asfalt, který byl popraskaný a rozdrolený, bude nahrazen dlážděním ze žulových kostek. Zároveň s tím budou opraveny i schody. Akci provádí firma Swietelski, která zvítězila ve výběrovém řízení.

Během několika následujících týdnů bude zároveň zahájena oprava chodníku v ulici Partyzánské, od Krušovické restaurace k domu čp. 263 a dne 17.4. by měla začít rekonstrukce vodovodního řádu v ulici Palackého – od mostu přes Řivnáč ke křižovatce a v ulicích 9. května a Táborská, tedy od křižovatky ke Svratouchu. Rozkopaná bude vždy jen jedna strana silnice, provoz bude řízen semafory.

foto: František Mládek

Nová obřadní síň

V sobotu 4.3.2017 si odbyla první svatbou premiéru nová obřadní síň. Vznikla v prostorách společenské místnosti v 1. patře bývalé mateřské školy. Výzdobu stěn tvoří obrazy klasiků – krajinářů, a novou dominantu obřadní síně namaloval svratecký galerista a malíř a restaurátor Pavel Albert.

foto: František Mládek

Informační centrum nově otevřeno

Informační centrum města Svratka je od 1.3.2017 nově otevřeno v přízemí budovy Městského úřadu, na místě bývalé obřadní síně.

Provozovatelem je paní Iva Hautpmanová, firma Idea Grafik, která zde má svou provozovnu společně s IC.

Otevírací doba je prozatímně od pondělí do pátku, 9-12.30/13.30-16

Poplatky

Poplatek za provoz a shromažďování komunálního odpadu:
Poplatek za osobu činí 550,-Kč, za nemovitost určenou k rekreaci 550.-Kč.
Poplatek je třeba uhradit do 31.5.2017.
Platby za odpady zasílejte na číslo účtu: 212510512/0600, variabilní symbol: 1340,
 konstantní symbol: 0308, specifický symbol – číslo popisné nemovitosti
Poplatek za psy:
Poplatek činí 400,-Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 600.-Kč.
Poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu a poživatel sirotčího důchodu platí 200.-Kč, za každého dalšího psa 300,-Kč.
Poplatek je třeba uhradit do 31.3.2017.
Číslo účtu pro poplatky za psy zůstává stejné: 2227751/0100.

…a nápis se již skví v plné kráse

Nápis nad jevištěm v sokolovně je již dokončen.  Výbornou práci odvedl akad. sochař Martin Kovařík a nápis se po dlouhých letech se zaskvěl v plné kráse.

Na fotografii je se staženou historickou oponou, kterou Svratce věnovali malíři Cína Jelínek, Josef Fiala a Ota Bubeníček.

Obnova nápisu v sokolovně

Po dlouhých, snad až 75 letech, obnovuje akad.sochař Martin Kovařík původní nápis nad jevištěm svratecké sokolovny.

Nejspíše během 2. světové války byl tento vlastenecký nápis skryt pod vrstvu omítky, po válce obnoven zjednodušeně na této vrstvě a někdy koncem 60. let opět skryt. Až nyní, po dlouhých letech, se objevuje původní nápis, který zde byl vytvořen při stavbě sokolovny v letech 1927-28.

Tedy „Dál národe náš drahý – věčně dál“! (J.Neruda)