Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 ve Svratce se uskuteční pouze písemnou formou. Je třeba vyplnit žádost o přijetí, čestné prohlášení o očkování dítěte s kopií očkovacího průkazu a to do 13.5.2020 doručit do schránky u vchodu do ZŠ Svratka nebo odeslat elektronicky.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

Po 13.5.2020 rodiče obdrží správní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.

Mgr. Iva Kopecká, řed. 778 051 501 kopecka@svratka.cz

Kritéria přijímacího řízení MŠ

Vzor textu čestného prohlášení k očkování

Žádost o přijetí dítěte MŠ k

 

Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková organizace
Partyzánská 310, 592 02 Svratka
IČO: 48894214
Tel. : 566 662 602, e-mail: skola@svratka.cz