Nevozte prosím ořezané větve na připravovanou čarodějnici, na úřadě Vám sdělíme, kam je můžete zavézt.