PODĚKOVÁNÍ  DÁRCŮM

Jménem skautského střediska Svratka, tímto děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do vánoční sbírky, která se konala 24. 12. 2017 při štědrovečerním koledování po půlnoční mši svaté u sochy sv.Václava.

Výtěžek této sbírky činí 9 907,- Kč

 a bude předán pro handicapované děti z Centra Zdislava Nové Město na Moravě.