Během měsíce září budou probíhat odečty vodoměrů, které bude provádět odečítačka společnosti VAS a.s.

Prosíme odběratele, aby v době své nepřítomnosti (pokud nebudou moci odečítačce zpřístupnit odběrné místo-vodoměr) zanechali samoodečet měřidla na viditelném místě.

V opačném případě ať prosím vyčkají na návštěvu odečítačky (min. 2 x obchází jednotlivá odběrná místa).