Kdo má zájem o zapůjčení kompostéru, tak prosím přijďte na MěÚ Svratka podepsat smlouvu o výpůjčce. Kompostéry o objemu 1m³ a 2m³. Počet kompostérů je omezen. Jeden kompostér na jedno č.p. s trvalým pobytem ve Svratce.