Částečná uzavírka silnice č. II/354 v km: cca 15,351 – 15, 413, v prostoru mostu ev. č. 354-008, ulice U mostu – Pláňava, ve městě Svratka

Z důvodu: Odstranění mostu ev. č. 354-008, protože neplní svoji původní funkci – místní náhon, jež přemosťoval, byl zrušen a zasypán.

Termín: 18.03.2024 – 19.04.2024

a nařizuje objížďku:

objízdná trasa pro veškerý provoz je vedena po provizorně zpevněné komunikaci vedoucí podél uzavírky, kyvadlový provoz bude řízen SSZ.

Délka objížďky: 70 m.

Přemístění autobusových zastávek: Zastávka „Svratka,,Cikánka“ bude po dobu trvání uzavírky v obou směrech přemístěna do vhodného a bezpečného místa na silnici II/354 dle situace.