Ve dnech 5. září, 3. října, 7. listopadu a 5. prosince 2019 mohou klienti VZP využít v prostorách lékárny ve Svratce mobilní klientské pracoviště, které jim bude k dispozici od 8.00 do 12.00 hodin.