Původně avízovaný termín svozu bioodpadu 9.4. nebude dodržen. Za chybu se firma AVE omlouvá a svoz bioodpadu bude zahájen ve čtvrtek 16.4.2020, společně s odvozem komunálního odpadu. Tyto svozy v jeden termín již budou pravidelně.