Upozornění

Ve dnech 29.8.-2.9.2019 se na dětském středisku ve Svratce neordinuje.

Neodkladné případy ošetří MUDr. Simona Hradecká, Dukelská 568, Nové Město na Moravě, tel. 566 615 941

Nabídka volného bytu v DPS

Město Svratka nabízí volný byt v Domě s pečovatelskou službou.

Jedná se o jednopokojový byt s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaží – kuchyňka a pokoj, koupelna s WC a zádveřím. Vstup do domu i byt jsou bezbariérové. Byt je možno pronajmout k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a osobám zdravotně postiženým, které nepotřebují komplexní zdravotní péči.

Žádost o přidělení mohou podat:

  1. a) zájemci ve věku 70 let a více
  2. b) žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby

dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Byt číslo 5

Velikost bytu 33,86 m2

Byt je k pronájmu od září 2019.

Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka, Pionýrská 370 u paní Marie Polákové, tel. 774 225 400.

 

Uzavírka silnice II/354 – most Milovy

Od 5.8.2019 bude uzavřený průjezd přes Milovy z důvodu rekonstrukce mostku. Uzavírka potrvá do 31.10.2019.

Oficiální objížďka vede přes Březiny, Krásné a Daňkovice do Sněžného. Stejně tak bude jezdit autobusová linka do Nového Města na Moravě. Další případné informace o průjezdu do Nového Města poskytne MěÚ Svratka.

Uzavírka silnice II/354 ve Svratce

Ve dnech 29.7. – 8.8.2019 dojde k uzavírce silnice II/354 ve Svratce od křižovatky ke Svratouchu (ul. 9. května a Táborská) z důvodu opravy povrchu vozovky. Vozovka bude omezeně průjezdná (po vyfrézování) pro obyvatele přilehlých domů a pro firmy. Během pokládání nového povrchu dojde na 1 den k úplné uzavírce komunikace, a to v pondělí 5.8.2019. 

Oficiální objížďka do Svratouchu a Krouny povede přes Chlumětín (v části Kameniček bude uzavřen také průjezd obcí kvůli opravě silnice), Kameničky, Jeníkov, Hlinsko na Krounu do Svratouchu.

Změna termínu svozu bioodpadu

Společnost AVE Vysočina oznamuje, že mění termín svozu bioodpadu, a to z lichého týdne na sudý týden a vše proběhne následovně:

Příští svoz proběhne ještě v běžném termínu, tedy 18.7., poté 25.7. a následně až za 14 dní, tedy 8.8.2019. Pak již vždy pravidelně v sudé týdny.

Děkujeme za pochopení.