Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 25.10.2016 od 7.30 do 19 hodin takto:

ul. Libušina: od čp.295 a 181 směr křižovatka po čp. 112 (J.Bureš) a 96 (Kášovi) včetně (mimo areálu podniku Mars)
ul. Poděbradova – celá
ul. Čs.armády s hotelem Mánes (mimo čp. 46, 220 a 264)
ul. Komenského – celá
ul. Pionýrská (od bytovky čp.372 po DPS, včetně)
ul. Žižkova
náměstí Národního povstání – celé
ul. Palackého – jen čp.169
ul. Moravská-celá
ul. Na Náhoně – celá
ul. Družstevní  (mimo čp.249, 265, 279 a bytovky čp.390, 391)
ul. Partyzánská – čp. 12, 14, 228, 300, 480, 481, 482
ul. Kostelní – celá
ul. Nad Školou – celá
ul. U Koupaliště, odběratelská trafostanice Imont Press
odběratelská trafostanice Delta Svratka
odběratelská trafostanice Kovo HB