V září budou probíhat odečty vodoměrů, které bude provádět odečítačka VAS a.s.

Prosíme odběratele, aby v době své nepřítomnosti zanechali samoodečet měřidla na viditelném místě.