1. Volný vstupní byt, 23,53 m2
  2. Byt s pečovatelskou službou, 33,86 m2
  3. Volný vstupní byt, 72,92 m2

  1. Pronájem volného vstupního bytu ve Svratce

Vstupní byt lze pronajmout k bydlení osobám v nepříznivé soc. situaci, matkám samoživitelkám a rodinám v tíživé soc. situaci.

Osoby, které budou v tomto bytě bydlet, nesmí vlastnit ani spoluvlastnit bytový dům, rodinný dům nebo byt.

Byt č. 6 se nachází v 1 NP, velikost bytu 23,53 m2 (pokoj + kuch. kout, předsíň, koupelna, WC).

Byt je možné pronajmout od ledna 2020.

2. Město Svratka nabízí volný byt v Domě s pečovatelskou službou.

Jedná se o jednopokojový byt s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaží – kuchyňka a pokoj, koupelna s WC a zádveřím. Vstup do domu i byt jsou bezbariérové. Byt je možno pronajmout k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a osobám zdravotně postiženým, které nepotřebují komplexní zdravotní péči.

Žádost o přidělení mohou podat:

  1. a) zájemci ve věku 70 let a více
  2. b) žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Byt číslo 5

Velikost bytu 33,86 m2

Byt je k pronájmu od ledna 2020.

3. Pronájem volného vstupního bytu

Vstupní byt lze pronajmout k bydlení osobám v nepříznivé soc. situaci, matkám samoživitelkám a rodinám v tíživé soc. situaci.

Osoby, které budou v tomto bytě bydlet, nesmí vlastnit ani spoluvlastnit bytový dům, rodinný dům nebo byt.

Byt č. 9

Byt se nachází v 2 NP.

Velikost bytu 72,92 m2 (pokoj + kuch. kout, pokoj, šatna 2x, předsíň, koupelna, WC).

Byt je možný pronajmout od února 2020.

 

Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka u paní Marie Polákové, tel:774 225 400, 566 662 369 .