Od 1. 1. 2021 otevírá v Hlinsku pobočku Včelka o.p.s., na adrese Adámkova tř. 190, 539 01 Hlinsko.

Jsme registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb zejména pro zdravotně postižené a seniory. Organizace Včelka sociální služby působí v sedmi krajích ČR a jsme zařazeni do Národní sítě poskytovatelů sociálních služeb. Našim klientům poskytujeme tři sociální služby – Pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Sociálně aktivizační služby.  Tyto služby nabízíme klientům, kteří bydlí ve vzdálenosti do 20 km od Hlinska. Zejména se zaměřujeme na menší obce, kde je pokrytí sociálními službami nižší nežli ve městech.

Našim klientům nejčastěji pomáháme v těchto oblastech: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik chůze a samostatnosti klienta, procvičování jemné motoriky, procvičování paměti. V prvé řadě se snažíme o zachování či rozvoj stávajících schopností, dovedností a soběstačnosti uživatelů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném, domácím prostředí. Veškeré naše služby jsou klientům poskytovány dle jejich individuálních potřeb a schopností.

Pečovatelská služba je v provozu denně včetně víkendů a svátků v čase od 7:00 do 20:00.

Osobní asistence je v provozu denně včetně víkendů a svátků a její časový rozsah odpovídá potřebám klienta (může být poskytována i v nočních hodinách).

Sociálně aktivizační služba je v provozu od pondělí až pátek od 7:00 – 16:00.

Ceník našich služeb, včetně všech podrobných informací o naší společnosti najdete na webových stránkách: www.pecevcelka.cz 

Případní zájemci se o námi nabízené sociální služby se mohou obracet na sociální pracovnici Janu Daleckou DiS. telefonní číslo: 601 151 312.