Uzavírka silnice II/354 – most Milovy

Od 5.8.2019 bude uzavřený průjezd přes Milovy z důvodu rekonstrukce mostku. Uzavírka potrvá do 31.10.2019.

Oficiální objížďka vede přes Březiny, Krásné a Daňkovice do Sněžného. Stejně tak bude jezdit autobusová linka do Nového Města na Moravě. Další případné informace o průjezdu do Nového Města poskytne MěÚ Svratka.

Uzavírka silnice II/354 ve Svratce

Ve dnech 29.7. – 8.8.2019 dojde k uzavírce silnice II/354 ve Svratce od křižovatky ke Svratouchu (ul. 9. května a Táborská) z důvodu opravy povrchu vozovky. Vozovka bude omezeně průjezdná (po vyfrézování) pro obyvatele přilehlých domů a pro firmy. Během pokládání nového povrchu dojde na 1 den k úplné uzavírce komunikace, a to v pondělí 5.8.2019. 

Oficiální objížďka do Svratouchu a Krouny povede přes Chlumětín (v části Kameniček bude uzavřen také průjezd obcí kvůli opravě silnice), Kameničky, Jeníkov, Hlinsko na Krounu do Svratouchu.

Změna termínu svozu bioodpadu

Společnost AVE Vysočina oznamuje, že mění termín svozu bioodpadu, a to z lichého týdne na sudý týden a vše proběhne následovně:

Příští svoz proběhne ještě v běžném termínu, tedy 18.7., poté 25.7. a následně až za 14 dní, tedy 8.8.2019. Pak již vždy pravidelně v sudé týdny.

Děkujeme za pochopení.

 

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 26.7.2019 od 9 do 11.30 v ulici Komenského od domů čp. 366 a 436 až k poslední bytovce čp. 443 a v ulici Pionýrské  od bytovky čp. 372 až k budově DPS čp. 370.