Před 150 lety byla ve Svratce otevřena pošta

Dne 15.3.1866 započala činnost poštovního úřadu, který byl umístěn v Palackého ulici čp. 53 (Jiroušovo), prvním poštmistrem byl Josef Thyll. Původně měla pošta pěší spojení do Krouny a na Rychmburk, po postavení silnice do Hlinska byla zahájeno v roce 1875 spojení jízdní a od března 1879 tamtéž druhé spojení pěší. To pak bylo v září 1883 změněno v druhé spojení jízdní. V roce 1894 přibylo třetí spojení jízdní. Pěší spojení bylo také do Německého (Sněžného). V roce 1877 byla pošta přestěhována do domu Josefa Taussiga čp.112 v dnešní Libušině ulici (nyní obchod J.Bureše), později sídlila v Palackého ulici v čp.28 (Slavíčkovi) a v roce 1906 byla přesunuta do čp.87 na náměstí (Sodomkovi).
V roce 1896 bylo na poště podáno 2130 rekomand, 13 009 povozních zásilek a peněžních psaní, 4085 všech poukázek, 3169 spořitelních vkladů a 356 telegramů. Do Svratky bylo dodáno 3329 rekomand, 5860 povozních zásilek a peněžních psaní, 3055 všech poukázek, 928 zásilek na dobírku, 33 poštovních příkazů a 471 výplat spořitelny.
V roce 1904 byl při poštovním úřadu zřízen telegraf, na který obec přispěla 2 400 K, dne 12.11.1924 byla uvedena do provozu samostatná telefonní ústředna a veřejná hovorna.
V roce 1932 byla úřadovna přestěhována z náměstí čp.87 do čp.126 u Krlínů (nyní KNK). Poslední stěhování se zatím konalo v roce 1955, kdy byla pošta přesunuta pouze přes ulici do budovy kampeličky, s níž byla pošta sloučena.

Odešel plukovník Jan Velík

Město Svratka oznamuje smutnou zprávu, že nás dnes, 13. března 2016, navždy opustil hrdina 2. světové války, nositel Řádu bílého lva, čestný občan města Svratky, plukovník Jan Velík, ve věku nedožitých 95 let. Čest jeho památce!

Poslední rozloučení proběhne ve středu 23. března ve 14.30 v kostele sv. Jana Křtitele ve Svratce.

CELOROČNÍ POZVÁNKA NA

 VOLEJBAL

 Zveme každého, kdo má rád rekreační hru s míčem

KDY: každý čtvrtek do tělocvičny ZŠ ve Svratce od 19.30 hodin (vchod od koupaliště)

 Nebojte se přijít do našeho veselého kolektivu a pojďme si to společně užít

Dětský karneval

Základní škola a mateřská škola Svratka pořádá

 Dětský karneval

 Kde?         sokolovna Svratka

 Kdy?         v sobotu 20. února 2016 od 14.00 hodin

 Vstupné dobrovolné. 

Páteční prodej masa

Jatky Fryšava oznamují, že každý pátek, prozatímně od 9 do 12 hodin, budou prodávat maso z vlastní porážky a uzeniny vlastní výroby z pojízdné prodejny na parkovišti na křižovatce.

Co takhle svatba, princi !

Co_takhle_svatba,_princi001V sobotu 30.1.2016 ožila sokolovna dvojitým představením pohádky „Co takhle svatba, princi?“ ČSŽ-Svratecké Valkýry se svými přáteli připravovaly již od října své ztvárnění známé hudební pohádky. Po obě představení plná sokolovna se určitě bavila výbornými výkony mnohých herců. Na divadlo zavítalo okolo 450 diváků. Na druhém představení byly hosty i děti z Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře, tomuto domovu pak bylo z dobrovolného vstupného bylo předáno 5 000 Kč.

Divadelní ztvárnění různých pohádek našimi Valkýrami se postupně stává tradicí, po více než 35 letech tak obnovily ochotnické divadlo ve Svratce.