Výzva majitelům lesů

Prosíme občany, aby pokud možno omezili pálení klestí ve svých lesích. HZS Kraje Vysočina se v posledních týdnech hromadí výjezdy k pálení klestí po sanaci kůrovcové kalamity. Tyto zbytečné výjezdy komplikují dnes již tak složitou práci hasičů. Doporučujeme klestí posbírat na hromady v pruzích po obvodu holiny (záleží na velikosti plochy). S konkrétními dotazy se obracejte na svého odborného lesního hospodáře.

Nabídka roušek

MěÚ díky šikovným a obětavým lidem nabízí roušky na obličej pro ty, kteří nemají možnost si je nějakým způsobem opatřit. V případě zájmu vojte na tel. 566 66 23 30 a roušky vám budou přivezeny.

Dočasné omezení úředních hodin MěÚ

Vzhledem k USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY   ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření je pracovní doba Městského úřadu ve Svratce stanovena takto:
Pondělí:        9.00 – 10.00        13.00 – 15.00
Středa:         9.00 – 10.00        13.00 – 15.00
Respektujte, prosíme toto opatření.
V neodkladných záležitostech můžete využít telefonní kontakt: 566 662 330 nebo e-mailovou adresu: mesto@svratka.cz.

(Pokračování textu…)

Uzavření knihovny, muzea a tělocvičny

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a nařízení vlády, je až do odvolání uzavřena pro veřejnost Městská knihovna Svratka, Městské muzeum a galerie Svratka a tělocvična ZŠ Svratka.

Zároveň je až do odvolání uzavřena pro veřejnost obsluhovaná část sběrného dvora.