Ordinační hodiny-MUDr.Hatala

Během měsíce září nebude MUDr. Hatala ordinovat: ve Svratce ve středu 7.9., v Herálci v úterý 13.9. a v úterý 20.9.

Ve dnech 3.-19.10.2022 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Zastupuje MUDr. Koutný.

Odečty vodoměrů

Během měsíce září budou probíhat odečty vodoměrů, které bude provádět odečítačka společnosti VAS a.s.

Prosíme odběratele, aby v době své nepřítomnosti (pokud nebudou moci odečítačce zpřístupnit odběrné místo-vodoměr) zanechali samoodečet měřidla na viditelném místě.

V opačném případě ať prosím vyčkají na návštěvu odečítačky (min. 2 x obchází jednotlivá odběrná místa).