V sobotu 12. listopadu se ztratil mobilní telefon mezi Moravskou Svratkou a sběrným dvorem. Nálezci bude vyplacena odměna.