• 2.12.2023
  • 16:00

Pořádají skauti v chatě v lomu pod golfovým hřištěm, program: zábavné odpoledne pro děti plné čertovských i andělských úkolů