PODPOŘENÉ PROJEKTY SFŽP/MŽP/fondy EU

IROP

2019 – Dopravní automobil (1 091 837.-)

 

 

 

 


Ministerstvo zemědělství

2012-13 – II. etapa kanalizace (81 000 tis.)

2018 – oprava tří křížků v katastru města (99 tis.)

Ministerstvo pro místní rozvoj

2009 – Oprava drobných sakrálních staveb a sochy sv. Václava

2012-13 – Multifunkční dům čp. 370 (4 900 tis.)

2015 – Oprava místních komunikací po povodni (1 427 tis.)

2019 – Stavební úpravy lávky pro chodce přes řeku Svratku (436 575 Kč)

Ministerstvo vnitra

2017-18 – Nová CAS (2 500 tis.)

Ministerstvo kultury

2013 – Oprava náhrobku rodiny Conrathovy (100 tis.)

Ministerstvo obrany

2013 – Oprava pomníku obětem 2. světové války (75 tis.)

SZIF

2010-11 – Rekonstrukce cest v obecním lese (4 mil.)

Kraj Vysočina/Fond Vysočiny

2004 – Městské muzeum Svratka (fond Klenotnice Vysočiny – 77 tis.)

2006 – Vznik městské galerie

2013 – Pořízení nového územního plánu města Svratky

2013 – Oprava náhrobku rodiny Conrathovy (134 tis.)

2014 – Přírodní zahrada Svratka (80 tis.)

2017-18 – Nová CAS (500 tis.)

2018 – Cyklostezka Herálec-Svratka – PD (114 950,-)

2018- čp. 23 -předprojektová dokumentace obnovy kulturní památky (30 tis.)

Program obnovy venkova

2009 – Uložení vedení rozhlasu, rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí

2010 – Oprava chodníků v Palackého a Libušině ulici

2011 – Opravy v budově MěÚ

2012 – Výstavba chodníku v Partyzánské ulici (kolem koupaliště)

2013 – Chodník v parku u sokolovny

2014 – Chodník k Moravské Svratce

2015 – Lávka do Boroviny

2016 – Opravy zázemí tribuny

2017 – Oprava chodníku v ulici Partyzánské, I. etapa

2018 – Výměna vrat a zateplení budovy TESS

2019 – Chodník ul. Partyzánská – 2. etapa

 

 

 

2005-06 – Výstavba ČOV a I. etapy kanalizace

OPŽP

2012 – Protipovodňová opatření a zřízení bezdrátového rozhlasu (2 102 tis.)

2012-13 – Revitalizace budovy ZŠ a MŠ ( 12 895 tis.)

2015 – Svážíme bioodpad z města Svratky (2 644 tis.)

2015 – Revitalizace domu čp. 347 (1 791 tis.)

I