Správní poplatky a kopírování

Sazba Poznámka
kopie A4 jednostranně za list  2,-Kč
kopie A4 oboustranně za list  3,-Kč
 kopie A3 jednostranně za list  4,-Kč
 kopie A3 oboustranně za list  6,-Kč
 náklady spojené s vydáváním informací  50,-Kč za každou i započatou 1/4 hodinu
 komerční hlášení v místním rozhlase  50,-Kč  schváleno zastupitelstvem města 28.8.2013
 opatření technického nosiče dat  30,-Kč za ks – CD ROM

 

Doprava a přeprava materiálu

 

Kč/km  Sazba za 1/4 hodiny práce Poznámka
Multicar M 25  20.-
 Praga V3S kontejner  20,-  50.-Kč  informativní sazba
 Práce traktorem  20.-  100,-Kč
 Pronájem kontejneru Praga  50,-Kč/den  informativní sazba

 

 

Zimní údržba

 

Kč/km Sazba za 1/4 hodiny práce Poznámka
Pluhování traktorem 120,-Kč
 Posyp Multicar 25  20,- + posyp.materiál 750,-Kč/t

 

 

Práce speciálními stroji

 

Kč/km Sazba za 1/4 hodiny práce Poznámka
Zemní práce UNC-061 22,- 125,-Kč 500,-Kč/hod. vč DPH 21%
 Výsuvná plošina Avia M-13 20,-  125,-Kč 500,-Kč/hod. vč.DPH 21%
 Zametací vůz 20,-  165,-Kč 660,-Kč/hod. vč DPH 21%

Ostatní

 

Sazba za jednu cisternu Poznámka
Vývoz septiku Praga V3S  700,-Kč vč. DPH 15%  fyzické osoby s trvalým pobytem ve Svratce
 Vývoz septiku Praga V3S  920.-Kč vč.DPH 15%  ostatní fyzické a právnické osoby
 Křižánky, Svratouch, Chlumětín