Zápis probíhá on line formou. do 4.5.2021

Žádost o přijetí do MŠ mohou podat rodiče dětí emailem nebo do schránky u vchodu do ZŠ do 4.5.2021. Žádost je třeba doložit potvrzením dětského lékaře. MUDr. N.Lamplotová má evidenční listy potřebné k potvrzení v ordinaci.

Po 4.5.2021 rodiče obdrží správní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dětí do MŠ.

ke stažení:

Žádost-o-přijetí-dítěte-MŠ-k

Kritéria-přijímacího-řízení

Mgr. Iva Kopecká, ředitelka školy

email:  kopecka@svratka.cz   tel.: 566 662 602, 778 051 501