Zápis probíhá on line formou do 14.4.2021

Žádost o přijetí do ZŠ podají rodiče dětí, které se narodily od 1.9.2014 do 31.8.2015 a které dovrší k 31.8.2021 šest let. Rovněž rodiče dětí, které měly v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky. 

Odklady začátku povinné školní docházky (§37, odst. 1, zák. č. 561, 2004 Sb.) povoluje ředitel spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Vyplněné dokumenty zašlete do 14.4.2021  emailem nebo vložte do poštovní schránky u vchodu do ZŠ.

Ke stažení:

kritéria-přijetí-do-ZŠ

Žádost-o-přijetí-k-základnímu-vzdělávání

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

Mgr. Iva Kopecká, ředitelka školy

email:  kopecka@svratka.cz   tel.: 566 662 602, 778 051 501