Město Svratka

vypisuje výzvu pro zájemce na pronájem nebytových prostor v budově MěÚ Svratka (bývalé prostory obřadní síně – 54 m2) za účelem podnikání s požadavkem města Svratka sloučit svoji činnost s provozováním Turistického informačního centra.

Podmínky pronájmu:

Cena pronájmu 3 000 Kč + platba za energie (elektřina, teplo, připojení na internet)

Základní vybavení dodané městem Svratka: PC s napojením na internet, multifunkční tiskárna, propagační materiály města i širšího okolí, propagační předměty, atd.

Základní personální požadavky: odpovědnost, schopnost komunikace s turisty, počítačová gramotnost, vlastní iniciativa vedoucí k rozvoji služeb pro turisty, znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ)

Provoz: mimo sezónu: pondělí-pátek (8.00 – 16.30), červen-září i soboty a neděle (9.00 – 13.00)

Poskytované služby TIC :

  • veřejný přístup na internet
  • přehled o ubytování a stravování
  • turistické informace a propagační materiály o obci a regionu
  • prodej turistických map, pohlednic a regionální literatury
  • předprodej vstupenek na kulturní akce
  • informace o firmách, institucích a úřadech v obci a okolí
  • informace o kulturních, společenských a sportovních akcích v obci a regionu
  • vyhledávání dopravního spojení
  • nabídka a prodej regionálních produktů
 • Zajištění části agendy pro MěÚ
  • Kopírování
  • Výběr poplatků
  • Výlep plakátů

Finanční příspěvek na provoz TIC do 5.000,– Kč/měs. + rabat z prodeje suvenýrů.

Bližší podrobnosti ohledně podmínek:

Ve Vaší nabídce uveďte:

 • Druh podnikatelské činnosti, kterou zamýšlíte v pronajatých prostorách realizovat
 • Vaši představu o finanční spoluúčasti města na provozování informačního centra
 • Rozpis případných stavebních úprav pronajatých prostor včetně cenové kalkulace
 • Vaši představu o způsobu financování případných stavebních úprav (Váš požadavek na spoluúčast města)

Nabídky podávejte nejpozději do 30.11.2016 na Městský úřad ve Svratce,

Palackého 30, 592 02 Svratka nebo na e-mail: mesto@svratka.cz