Měření pokrytí prokázalo převážně kvalitní příjem pro všechny tři multiplexy a to především z vysílače Pardubice – Krásné.  V obci Svratouch v měřícím bodě č. 2 je signál z vysílače Pardubice – Krásné omezen nepříznivým terénním profilem.  Ve městě Svratka je signál všech tří multiplexů kvalitní kromě bodu č. 10, který je současně jedním z nejníže položených bodů. Síla signálu pro multiplexy 21 a 22 je zde těsně nad minimální úrovní. Úroveň signálu je však již nedostatečná pro multiplex 23.

Kromě dominantního vysílače Pardubice – Krásné byly rovněž měřeny signály z vysílačů Trutnov – Černá hora, Brno – Kojál a Jihlava – Javořice.  Tady může být problém s rušením signálu z jednotlivých vysílačů.

Podle provedeného měření tedy není důvod, aby docházelo k problémům s příjmem nového televizního standardu DVB-T2. Pokud se tak přesto děje, je potřeba povolat odbornou anténářskou firmu, která je vybavena nezbytnou měřící technikou. Tito odborníci mají největší zkušenosti s realizací přijímacích antén, proměří anténu a dostupné kmitočtové spektrum. Na základě těchto výsledků doporučí, případně realizují úpravu antény pro zajištění kvalitního příjmu. Problém také může být v televizním přijímači či set top boxu nebo v kabelu.  Zásah odborné firmy je zpoplatněn, nicméně, jedná se o investici, která může vašim občanům zajistit kvalitní a bezplatný televizní příjem.

Obecná opatření na příjmové straně, která je vhodné dodržovat – nepoužívat anténní soustavy uvnitř domu na půdách a podobně, vyvarovat se použití všesměrových antén, plastových náhražek antén a náhražkových pokojových antén, používat anténu s možností odstínění z ostatních směrů, v případě příjmu z více směrů při použití dvou a více antén je vhodné použití filtrů. Pokud možno nepoužívat anténní zesilovače na přímou viditelnost vysílače do vzdálenosti 20 km.

Pokud tedy problémy přetrvávají, prosím poraďte občanům, aby se obrátili na odbornou firmu. Pokud neuspěje ani odborná firma, prosím zašlete mi kontakt na firmu, která taková měření provedla, rádi se s nimi spojíme a zhodnotíme danou situaci. Seznam firem naleznete na www.dvbt2overeno.cz

Pevně doufám, že se nám společně podaří vyřešit tuto situaci a že se nám podaří zajistit Vašim občanům kvalitní a bezproblémový televizní příjem.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo v případě, že budete potřebovat pomoci s výběrem správné odborné firmy, se na mne neváhejte obrátit.

Kaděrová Petra
PR & Event Specialist

Mob.+420 739 385 911  |  Tel. +420 242 417 230  |  Web www.CRA.cz

Centrála České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6

Pracoviště Skokanská 1 / Praha 169 00