– územní plán Svratka – soubory PDF ke stažení v souboru ZIP – UP Svratka_PDF

– územní plán Svratka – datové souby ke stažení v souboru ZIP – DUP_596868

 

Změna č. 1 územního plánu Svratka

1-Výkres základního členění území

2-Hlavní výkres

3-Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací

4-Koordinační výkres

5-Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

6-Textová část