MěÚ Svratka upozorňuje,  že v dnech 28.9. – 4.10.2020 dojde k úplné uzavírce silnice II/343 v úseku km 25,8-25,93 (od rozcestí silnic z Hlinska do Jeníkova a na Hamry a Vortovou směrem k Blatnu) z důvodu odvodnění tělesa silnice. Objížďka je vedena pro osobní automobily z Kameniček přes Dědovou a Kladno do Hlinska, pro nákladní automobily přes Krounu do Hlinska. Ve dnech 15.9.-14.10. bude ve výše uvedeném úseku dopravní omezení.