Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 26.7.2019 od 9 do 11.30 v ulici Komenského od domů čp. 366 a 436 až k poslední bytovce čp. 443 a v ulici Pionýrské  od bytovky čp. 372 až k budově DPS čp. 370.