Poplatek za provoz a shromažďování komunálního odpadu (od 1.1.2019):

Poplatek za osobu činí 600,-Kč, za nemovitost určenou k rekreaci 850.-Kč.

Poplatek je třeba uhradit každoročně do 31.5.

Platby za odpady zasílejte na číslo účtu: 212510512/0600, variabilní symbol: 1340,

 konstantní symbol: 0308, specifický symbol – číslo popisné nemovitosti

Poplatek za psy (platné od 1.1.2020):

Poplatek činí 400,-Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 600.-Kč.

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let se platí 200.-Kč, za každého dalšího psa téhož držitele  300,-Kč.

Poplatek je třeba uhradit každoročně do 31.3.

Číslo účtu pro poplatky za psy zůstává stejné: 2227751/0100.

Poplatek za pronájem a užívání hrobových míst: (Nařízení města Svratky č.6/2011)

Úhrada ceny za hrobové místo se provádí předem a to na min. 5 let a max. 10 let.

Celková plocha a cena pronájmu – hrob, hrobka: započtená pronajatá plocha: 2 m2 – 8.-Kč /rok/m2

dvouhrob, dvouhrobka: započtená pronajatá plocha:  4 m2 – 16.-Kč/rok/m2

urnový hrob: započtená pronajatá plocha:  1 m2 – 4.-Kč / rok / m2

Maximální cena za služby činí včetně všech daní a poplatků:

hrob, hrobka: 120.-Kč / rok

dvouhrob, dvouhrobka:  180.-Kč/rok

urnový hrob: 60.-Kč / rok

Místní poplatek z pobytu:

podrobný rozpis je uveden v obecně závazné vyhlášce města Svratky č.3/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV poplatky z pobytu 2020 (.pdf)

Poplatek za užívání veřejného prostranství:

podrobný rozpis je uveden v obecně závazné vyhlášce města Svratky č.3/2011 o místních poplatcích