Svoz bioodpadu

Původně avízovaný termín svozu bioodpadu 9.4. nebude dodržen. Za chybu se firma AVE omlouvá a svoz bioodpadu bude zahájen ve čtvrtek 16.4.2020, společně s odvozem komunálního odpadu. Tyto svozy v jeden termín již budou pravidelně.

Výzva majitelům lesů

Prosíme občany, aby pokud možno omezili pálení klestí ve svých lesích. HZS Kraje Vysočina se v posledních týdnech hromadí výjezdy k pálení klestí po sanaci kůrovcové kalamity. Tyto zbytečné výjezdy komplikují dnes již tak složitou práci hasičů. Doporučujeme klestí posbírat na hromady v pruzích po obvodu holiny (záleží na velikosti plochy). S konkrétními dotazy se obracejte na svého odborného lesního hospodáře.

Nabídka roušek

MěÚ díky šikovným a obětavým lidem nabízí roušky na obličej pro ty, kteří nemají možnost si je nějakým způsobem opatřit. V případě zájmu vojte na tel. 566 66 23 30 a roušky vám budou přivezeny.