Nabídka pečovatelských bytů v DPS

Město Svratka nabízí volné byty v Domě s pečovatelskou službou.

Jedná se o byty v 1. nadzemním podlaží – pokoj s kuchyňským koutem, koupelna s WC a zádveřím. Vstup do domu i byty jsou bezbariérové. Byty je možno pronajmout k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a osobám zdravotně postiženým, které nepotřebují komplexní zdravotní péči.

(Pokračování textu…)

Vyjádření Českých radiokomunikací k příjmu televizního signálu

Měření pokrytí prokázalo převážně kvalitní příjem pro všechny tři multiplexy a to především z vysílače Pardubice – Krásné.  V obci Svratouch v měřícím bodě č. 2 je signál z vysílače Pardubice – Krásné omezen nepříznivým terénním profilem.  Ve městě Svratka je signál všech tří multiplexů kvalitní kromě bodu č. 10, který je současně jedním z nejníže položených bodů. Síla signálu pro multiplexy 21 a 22 je zde těsně nad minimální úrovní. Úroveň signálu je však již nedostatečná pro multiplex 23.

(Pokračování textu…)

Informace ke svozu komunálního odpadu během Vánoc

Protože pravidelný svoz vychází na 24.12.2020 , tak proběhne až v náhradním termínu, a to v sobotu 26.12.2020. Svoz bude probíhat v ranních a dopoledních hodinách.

Změna po Novém roce: svoz zůstane zachován 1 x za 14 dní , ale díky tomu  , že jsou na přelomu roku dva liché týdny za sebou, tak se svoz v sudém týdnu přesune na lichý.

Nabídka o.p.s. Včelka

Od 1. 1. 2021 otevírá v Hlinsku pobočku Včelka o.p.s., na adrese Adámkova tř. 190, 539 01 Hlinsko.

Jsme registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb zejména pro zdravotně postižené a seniory. Organizace Včelka sociální služby působí v sedmi krajích ČR a jsme zařazeni do Národní sítě poskytovatelů sociálních služeb. Našim klientům poskytujeme tři sociální služby – Pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Sociálně aktivizační služby.  Tyto služby nabízíme klientům, kteří bydlí ve vzdálenosti do 20 km od Hlinska. Zejména se zaměřujeme na menší obce, kde je pokrytí sociálními službami nižší nežli ve městech.

(Pokračování textu…)