Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 10.10.2019 od 7.30 do 15.30

Vypnutá oblast:

ulice Libušina od čp. 295 a 181 směr křižovatka po čp. 112 a 96 včetně (mimo areál Mars)
ul. Poděbradova, ul. Čs. armády, ul. Chocholáčova a Slunný vrch
ul. Táborská-jen čp. 291 a 515, ul. Pionýrská od čp. 370 (DPS) po bytovku čp. 372, ul. Komenského, ul. Žižkova (čp. 88, 444), náměstí Národního povstání, ul. Palackého čp. 169, ul. Moravská, ul. Na Náhoně, ul. Družstevní – mimo čp. 390, 391, 249, 265, 279, ul. Partyzánská čp. 14, 228 a 480, ul. Kostelní, ul. Nad Školou, ul.  U Koupaliště – celá průmyslová zóna vč. trafostanice Kovo HB č.700151, odb. TS Delta č.209024 a „Plemenáři“ č.209026, ul. Cikanecká-areál firmy Tohos.

Pro upřesnění: vypnutí se týká těchto čp.:

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 41, 50, 70, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 104, 110, 112, 123, 124, 127, 135, 137, 139, 140, 141, 144, 148, 151, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 167, 169, 173, 175, 177, 178, 180, 181, 185, 187, 188, 192, 195, 196, 220, 222, 227, 228, 236, 264, 268, 269, 274, 276, 277, 278, 281, 285, 291, 292, 293, 295, 302, 303, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 333, 334, 335, 348, 349, 352, 357, 358, 359, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 388, 389, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480, 481, 482,

Česká Cikánka: 18