Město Svratka nabízí volný byt v Domě s pečovatelskou službou.

Jedná se o byt v 1. nadzemním podlaží – pokoj s kuchyňským koutem, koupelna s WC a zádveřím. Vstup do domu i byt jsou bezbariérové. Byt je možno pronajmout k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a osobám zdravotně postiženým, které nepotřebují komplexní zdravotní péči.

Žádost o přidělení bytu mohou podat:

  1. a) zájemci ve věku 70 let a více
  2. b) žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Byt č.5 – velikost bytu 33,86 m2

Byt je možný pronajmout od února 2021

Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka, Pionýrská 370 u paní Marie Polákové, mobil 774 225 400, pevná linka 566 662 369.