Město Svratka nabízí volné byty v Domě s pečovatelskou službou.

Jedná se o byty v 1. nadzemním podlaží – pokoj s kuchyňským koutem, koupelna s WC a zádveřím. Vstup do domu i byty jsou bezbariérové. Byty je možno pronajmout k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a osobám zdravotně postiženým, které nepotřebují komplexní zdravotní péči.

Žádost o přidělení bytu mohou podat:

  1. a) zájemci ve věku 70 let a více
  2. b) žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Byt č.5

Velikost bytu 33,86 m2

Byt je možný pronajmout od února 2021

 Byt č.2

Velikost bytu 41,24 m2

Byt je možný pronajmout od dubna 2021

Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka, Pionýrská 370 u paní Marie Polákové, mobil 774 225 400, pevná linka 566 662 369.