Úkoly budou posílány žákům 1.ročníku na email rodičů. Úkoly pro 2.-9.ročník budou zveřejňovány na webových stránkách školy, stejně jako ostatní důležité informace. Mgr. Iva Kopecká

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

Prosím rodiče, kteří budou potřebovat ošetřovné potvrdit o informaci na email: kopecka@svratka.cz nebo na tel. 778 051 501, připravím během čtvrtka 12.3.2020 nebo od pondělí 16.3.2020 v čase, který bude rodičům vyhovovat. Děkuji. I.Kopecká