Vzhledem k USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY   ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření je pracovní doba Městského úřadu ve Svratce stanovena takto:
Pondělí:        9.00 – 10.00        13.00 – 15.00
Středa:         9.00 – 10.00        13.00 – 15.00
Respektujte, prosíme toto opatření.
V neodkladných záležitostech můžete využít telefonní kontakt: 566 662 330 nebo e-mailovou adresu: mesto@svratka.cz.

Poplatky za komunální odpad můžete hradit bezhotovostně na účet č. 212510512/0600, variabilní symbol 1340, specifický symbol číslo nemovitosti.

Poplatky za psy  můžete hradit bezhotovostně na účet č. 2227751/0100, variabilní symbol 1341, specifický symbol číslo známky.

Nájemné můžete hradit bezhotovostně na účet č. 2227751/0100.

František Mládek

starosta města